Ontmoet Heleen Ruijter

Met visie en daadkracht heeft Heleen Ruijter als interim Global Head of IT Operations Data & Voice Networks bij Signify (voormalig Philips Lighting) 25% besparingen op de wereldwijde inkoop van data en voice netwerkinvesteringen kunnen realiseren door het inkoopproces drastisch te standaardiseren en te centraliseren. Dit succes is vooral te danken aan het nauw betrekken van de afdeling bij de totstandkoming en optimaliseren van de inkoopprocedures, middels het vasthouden aan blueprints, introductie van “gating” en het realiseren van prijsafspraken bij wereldwijde en/of regionaal opererende leveranciers. Het beste qua kennis, kunde en talenten uit je medewerkers halen, is hierbij een hele belangrijke succesfactor, als ook een effectief stakeholder management richting de CIO en regionale business managers.

Het goed kunnen overzien en inschatten van complexe technologische, commerciële en organisatorische uitdagingen heeft de inzet als interim senior programmamanager van Heleen Ruijter bij Liberty Global gekenmerkt bij het succesvol migreren van live tv-platformen en andere business applicaties naar zowel externe cloud-omgevingen, als on-premise data centers, zoals ook het werkelijk “decommissioning” – leeg opleveren van het oudste data centre van Liberty Global. Een succesverhaal voornamelijk ook door een nauwe samenwerking voor de technische implementatie met topnetwerk en IT-engineers, waarbij wederzijdse respect voor elkaars rollen centraal staat. Heleen’s advies over het gebruik van externe cloud-omgevingen heeft tot een strategische corporate data centre besluit geleid.