Ontmoet JanPaul Landman

JanPaul Landman over zijn favoriete projecten; “Ik zie dat er in de loop der jaren een lappendeken aan systemen is (bij)gebouwd en (bij)gekocht. Er is dan geen sprake van een goede integratie waardoor er steeds meer (legacy) eilandjes staan, met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld; handmatig invoeren van dezelfde gegevens in verschillende systemen, inefficiëntie, onjuiste en onbetrouwbare DATA, DATA inconsistenties. Dit terwijl men deze DATA inmiddels wel als essentiële stuurinformatie van de bedrijfsstrategie ziet.”

“Hiervoor ontwikkel ik dan bijvoorbeeld samen met het IT team, een pragmatische DATA strategie met als doel om een moderne fit-for-purpose cloud based DATA omgeving te modelleren/creëren en alle applicaties hierop gefaseerd en gecontroleerd aan te sluiten via een EnterpriseServiceBus. Vervolgens kan er dan gestart worden met het rationaliseren van het applicatie landschap door het vervangen/vernieuwen van de legacy applicaties door moderne fit-for-purpose cloudbased SAAS oplossingen.”