Dit is Arend-Jan Nijhuis

Arend-Jan Nijhuis is een ervaren data science en – analytics strateeg die op senior  / C level complexe trajecten implementeert voor corporates en groot MKB. Arend_Jan is, net als wij, een echte watersporter en woont in Berkel Enschot. Amstelbay sprak met hem op het Gooimeer.

Éen aansprekend project van Arend-Jan was bij de Belastingdienst. Deze stond, naar aanleiding van de Zembla uitzending van februari 2017, sterk onder druk om zorgvuldig en gecontroleerd om te gaan met gegevens van Burgers en Bedrijven.

Arend-Jan startte in de zomer van 2018 en zette op basis van architectuur in een jaar de Afdeling Kwaliteit op binnen de Directie Datafundamenten en Analytics. Wet en regelgeving is de context van kaders, standaarden en richtlijnen. Deze basis legt het fundament voor werken onder architectuur in data en analytics.

Voor de start van een rechtmatig belastingvraagstuk (doel-binding) weet je precies op welke punten gegevens van burgers en bedrijven worden gebruikt in complexe analyses en modeleringsprocessen, alles wordt meetbaar en traceerbaar.

Als resultaat was de directie DF&A daarmee medio 2019 het eerste Belastingdienstonderdeel dat 100% in staat was aan alle AVG, privacy, security wet- en regelgeving te voldoen binnen de Belastingdienst.