Programma Manager Digitaal Examineren (INGEVULD)

Deze hoger-onderwijsinstelling wil via een stapsgewijze aanpak de wijze van examineren van haar studenten transformeren naar een geheel digitaal proces. In de 1e fase gaat het om de wijze en het proces van het aanbieden/beschikbaar stellen, nakijken en archiveren, waarbij de examens nog middels fysieke aanwezigheid digitaal worden afgenomen. Tevens betreft het hier het integreren van examens van externe toeleveranciers in het totale aanbod aan studenten. Hierbij moeten werkwijzen en (keten)processen op elkaar worden afgestemd, aangepast en geïntegreerd.

In de volgende fases gaat het o.a. om het inrichten van afnemen van examens op afstand en het selecteren en implementeren van tools om frauderen te voorkomen.

Vanwege de verplichting om Europees aan te besteden zullen alle plannen en wensen middels een Request for Information (RFI) en/of Quotation (RFQ) Europees moeten worden uitgezet. Dit gaat in nauwe samenwerking met Inkoop die dit vaker heeft gedaan.

De totale programmaduur zal naar verwachting 2 jaar gaan belopen. Start maart/april.

Vereisten:

  • Aantoonbare ervaring als Programma Manager binnen hoger onderwijs
  • Aantoonbare ervaring met (aansturen van) opstellen van functionele specificaties en/of implementatie van digitale leeromgevingen binnen het hoger onderwijs
  • Ervaring met (Europees) uitvragen is een pré

 

Voor meer informatie graag contact opnemen met Jaap van Raalte: jaap@amstelbay.net of 0647180872